MATEMATİK DÜNYASI YAYINLARI


5 K tam öğrenme modeline göre hazırlanan yayınlarımız, hem lise öğrencilerine okula yardımcı kaynak hem de üniversite sınavına girecek öğrencilere yönelik YKS Hazırlık kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Muhakeme ağırlıklı yeni nesil sorulardan oluşmaktadır.

Matematik Dünyası 5K Yayın Sistemi

K1K2K3K4K5
KÖKKUTKKTKDTKTT
Konu Öğretim KılavuzuKonu Uygulama TestiKonu Kavrama TestiKonu Değerlendirme TestiKonu Tarama Testi
Öğrencinin konuyu öğrenmek için kazanımlar, örnek sorular ve konuya ait çeşitli özel soru tipleri ile hazırlanmış konu bazlı yeni nesil fasikül serisidir.Konunun öğretilmesine yönelik hazırlanmış özgün sorulardan oluşan ve sınıfta tek tek çözülmesi gereken uygulama testlerdir.Öğrencinin konuyu pekiştirmesi ve tam öğrenmesi için eve ödev olarak hazırlanmış kavrama testlerdir.Öğrencinin işlenen konuyu öğrenip öğrenmediğini tespit etmek için öğretmenin uygulayacağı yazılı yoklama ve değerlendirme testleridir.Konuların unutulmaması için bir kaç konudan oluşan ve geçmiş konuları tekrar amaçlı hazırlanmış tarama testleridir.

İsteyen öğrencilere TYT ve AYT Matematik Deneme Sınavları Paketi


Yayın ve materyallerimiz, ayrıca web tabanlı online eğitim yazılımları tamamen Matematik Dünyası® ve Genius Kids® ekibi tarafından üretilmektedir.