YDS: YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI


375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. 

YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır. İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM’nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

Ayrıca 2014 yılından itibaren ilki 20 Eylül 2014 tarihinde olmak üzere YDS‘nin elektronik hali olan e-YDS uygulanmaya başlamıştır. e-YDS, YDS ile aynı eşdeğerliğe sahip bir sınavdır, bu sebeple konu ve soru dağılımı da aynı şekilde hazırlanmıştır ve sadece ÖSYM tarafından hazırlanan özel bilgisayar donanımına sahip merkezlerde yapılmaktadır. Sınava 2017 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde girilebilmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre hemen hemen her ay sınav yapılmaktadır.

YDS HAZIRLIK PROGRAMLARIMIZ  

Matematik Dünyası Kursu Dil Eğitim Merkezi olarak hazırladığımız özgün materyal ve testler ile tüm öğrencilerimizi kendi seviyelerine uygun ve etkili bir biçimde YDS ‘e  hazırlıyoruz.

YDS  hazırlık kurslarımızın eğitim sistemi şu şekildedir,

•             Test Teknikleri

•             Gramer Eğitimi

•             Kelime Eğitimi

•             Okuma Eğitimi

•             Çıkmış YDS Sorularının Çözümleri

•             YDS Deneme Sınavları

YABANCI DİL SINAVI KURSLARI NASIL OLUYOR?

Kursları içeriklerine göre dilbilgisi odaklı, kelime odaklı, dil bilim ve kalıp odaklı, teknik odaklı veya okuma-anlama ve kelime-çeviri odaklı şekilde sınıflandırabiliriz.

Ön hazırlıklı kursu 240 saat, Normal dönem kursu 180 saat, Yoğunlaştırılmış kısa dönem 180 saat, Son dönem kursu (kısa süreli teknik kurs) 120 saat.

Matematik Dünyası Kurs Merkezi’nde YDS kursları bütün gruplarda okuma-anlama odaklıdır ve bunun ön koşulu olan zengin kelime-çeviri içeriği ile yapılmaktadır.

Matematik Dünyası YDS Kursu, Önceki YDS seviye tespit sınavına veya aldıkları YDS puanlarına bakılarak homojen sınıflar da yapılmaktadır.

YDS  HAZIRLIK KURSU

YDS hazırlık kurslarımız, adaylara Test Tekniği, Zaman Kullanımı, Kelime ve Okuma Eğitimi, Gramer Eğitimi ve Soru Çözüm Teknikleri uygulanır.

Matematik Dünyası Kursu Dil Eğitim Merkezi olarak özgün materyaller ve testler ile tüm öğrencilerimizi seviye farkı olmaksızın etkili bir biçimde YDS’ye hazırlıyoruz. Derslerimize katılan öğrencilerin tümü, ek derslerden, özel derslerden ve zengin kaynaklardan yararlanmaktadır.

YDS kursu dersleri bittikten sonra son hafta genel tekrar amaçlı ve sınav tekniği odaklı YDS kampı yapılmaktadır.

Tüm YDS öğrencilerimize,

1) Ders kitaplarımız kurs ücretine dahil olarak verilmektedir.

2) Alanında uzman ve deneyimli öğretmenlerle dersler verilmektedir.

3) “Kelime –Okuma-Çeviri Geliştirme” dersleri ve “Özel Dersler” verilmektedir. 

4) YDS hazırlık süreci boyunca bireysel ve grup rehberliği, adaya özel çalışma programı hazırlama  ve gerekli tüm bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

E-YDS

e-YDS, yönetmelik YDS ile eşdeğerdir. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.

e-YDS’ye katılmak isteyen bir aday, bir yıl içerisinde aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir. e-YDS’ye katılmak amacıyla sınav ücreti ödeyen bir adayın, sınava katılsın veya katılmasın bir yıl içinde yeniden sınav ücreti ödemesi sistem tarafından engellenecektir.

e-YDS elektronik ortamda yapılacaktır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmayacaktır.

SORU TÜRLERİ

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test kullanılacaktır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ)

1 ADJECTIVE (SIFAT)

1 ADVERB (ZARF)

1 VERB (FİİL)

1 NOUN (İSİM)

2 PHRASAL VERBS (DEYİMSEL FİİL)

GRAMMAR (DİL BİLGİSİ)

3 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

2 PREPOSITIONS (EDATLAR)

5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

CLOZE TEST 1

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

CLOZE TEST 2

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

SENTENCE COMPLETION

TRANSLATION

6 ÇEVİRİ SORUSU

3 İNGİLİZCE-TÜRKÇE

3 TÜRKÇE -İNGİLİZCE

READING PASSAGES

TOPLAM 5 OKUMA PARÇASI

HER BİR PARÇA 4 SORUDAN OLUŞUR

DIALOGUE COMPLETION

RESTATEMENT

PARAGRAPH COMPLETION

IRRELEVANT SENTENCE

KULLANILAN KAYNAKLAR

Starter Grammar

100 Reading

The Exclusive Yds

Reading Words Exclusive Yds

Reading Words Mini Sözlük

Yds Soru Bankası

40 Advanced Tests

Read For Speed

Verbs Adjectives Poster

Phrasal Verbs Prepositions Poster

Kelime Yaprak Testler

Karışık Soru Yaprak Testler / Konu Tarama Testleri

Review Testler

Deneme Sınavları